Diagnostyka Raka jelita Grubego i Odbytnicy -

Tylko 50% przypadków raka jelita grubego zostaje wykrytych we wczesnych stadiach choroby. Większość przypadków tego nowotwo ru, przy zastosowaniu klasycznych metod, jest diagnozowana w stadiach II. i wyższych.
Rak może rozwijać się do bardziej zaawansowanych stadiów bez jakichkolwiek widocznych objawów. Wczesne wykrycie nowotworu i optymalnie dobrana terapia wyraźnie zwiększa szanse na wyleczenie aż u 90% chorych.
Przesiewowe testy wykrywiające krew utajoną w kale w połączeniu z kolonoskopia, należą do bardzo efektywnych metod wykrywania raka jelita grubego. Niestety, kolonoskopia postrzegana jest jako badanie niekomfortowe i nieprzyjemne. Wiele osób wzbrania się przed jego wykonaniem.

TEST SEPTYNA 9 – bezbolesna alternatywa dla kolonoskopii. Jak dziala test?
U chorego z rakiem jelita grubego i odbytnicy (RJGiO) dochodzi do specyficznej reakcji chemicznej: metylacji DNA genu septyny 9. Produkt tej reakcji nie jest wykrywany u osób zdrowych. Wykrycie, oferowanym testem. zmetylowanego genu septyny 9 jest związane z wysokim prawdopodobieństwem zachorowania na RJGiO.

Przyjazna profilaktyka

Co najmniej umiarkowane ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i odbytnicy dotyczy calej populacji, a wiąże się to z duża i wciąż rosnącą zachorowalnością na ten nowotwór.
Test powinny wykonać wszystkie osoby powyżej 50. roku życia, nawet nie zgłaszające objawów klinicznych, które z jakiś powodów nie mogą lub nie chcą poddać się kolonoskopii.

Oferowany test Septyna 9 umożliwia
– łatwe
– bezinwazyjne
– i bezstresowe
wykrycie markera biologicznego charakterystycznego dla raka jelita grubego i odbytnicy.
Próbka krwi może być pobrana w dowolnym czasie i następnie przeslana do laboratorium w celu przeprowadzenia testu. Nie trzeba przestrze gać żadnych zaleceń dotyczących żywienia, stosowanej terapii i przyjmowanych leków, Test Septyna 9 zostal wprowadzony na rynek europejski w 2009 roku.

Dzięki swej prostocie i łatwości w uzyskaniu materialu do badania, test Septyna 9 posiada ogromny potencjal w badaniu przesiewowym. Jest to atrakcyjna alternatywa dla pacjentów obawiających się badania kolonoskopowego, ze względu na możliwość bezinwazyjnego powtórzenia testu w regularnych odstępach czasu.

Test Septyna 9 nie zastępuje kolonoskopii, ale stanowi nieinwazyjna alternatywę dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą być poddani tej procedurze.

Jak czytać wynik?
Ujemny wynik testu Septyna 9 oznacza, że prawdopodobieństwo obecności raka jelita grubego i odbytnicy jest bardzo niskie. Mimo to, test Septyna 9 należy powtarzać w pewnych odstępach czasu, ewentualnie wykonywać inne testy przesiewowe pod kątem wykrywania raka jelita grubego i odbytnicy.
U pacjentów z dodatnim wynikiem testu prawdopodobieństwo wystąpienie choroby nowotworowejjest bardzo wysokie i dalsze badania (np. kolonoskopię) mające na celu wykrycie raka, należy wykonywać niezwlocznie po otrzymaniu wyniku testu Septyna 9.

Sugerowanaczęstotliwość badań:
Osobom z ujemnym wynikiem badania, bez niepokojących objawów, sugeruje się powtarzanie testu co I—Z lata.